Norrköping får ett nytt styre

Borgerlig samverkan Från vänster: Eva-Britt Sjöberg (KD), Sophia Jarl (M), Reidar Svedahl (L).

Norrköpings kommun kommer de kommande fyra åren ledas av ett nytt politiskt styre. Under kommunfullmäktige på måndagen beslutades att det nya styret kommer bestå av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, under namnet Borgerlig samverkan. Sverigedemokraterna ingår i majoritetsunderlaget, och kommer samarbeta sakpolitiskt med Borgerlig samverkan.

– Jag är stolt och glad över att idag fått förtroende att leda Norrköping de kommande fyra åren. Det kommer vara fyra tuffa år, men det gäller att vända utmaningar till möjligheter. Det absolut viktigaste är att säkra arbetslinjen, det vill säga att alla Norrköpingsbor som kan arbeta har ett arbete att gå till, säger Sophia Jarl (M), ny ordförande för kommunstyrelsen.

– Kompetensförsörjning är fortsatt en stor utmaning. Jag ser fram emot att leda det arbetet, både utifrån rollen som kommunstyrelsens vice ordförande, och ett fortsatt ordförandeskap i kompetensförsörjningsnämnden. Vi behöver rusta många med både framtidstro och kunskap för att se ännu fler i arbete, säger kommunalråd Eva-Britt Sjöberg (KD).

– Norrköping fortsätter växa och tillväxtfokus blir ännu viktigare när de ekonomiska förutsättningarna försämras. Samhällsplaneringen ska stödja etablering av nya företag och göra det möjligt för befintliga att växa – det kommer vara mitt fokus den här mandatperioden, säger kommunalråd Reidar Svedahl (L).

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och väljs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunalråd
Sophia Jarl (M)
Patrik Palm (M)
Eva-Britt Sjöberg (KD)
Tomas Tekmen (KD)
Reidar Svedahl (L)
Christopher Jarnvall (SD)
Kommunalråd i opposition
Olle Vikmång (S)
Maria Sayeler Behnam (S)
Andreas Bohlin (S)
Christian Widlund (C))
Robert Nordman (MP)

Kommunfullmäktige
Ordförande Anna Sotkasiira Vik (M)
1:vice ordförande Simon Johansson (M)
2:e vice ordförande Irma Görtz (S)

Ansvarsfördelning för samverkansområden

Norrköpings kommun har fyra samverkansområden som ska ledas av ett ansvarigt kommunalråd. Borgerlig samling fördelar ansvaret enligt nedan:

Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl får ansvar för samverkansområdet Finans.
Kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg får ansvar för samverkansområdet Utbildning.
Kommunalrådet Patrik Palm får ansvar för samverkansområdet Social omsorg.
Kommunalrådet Reidar Svedahl får ansvar för samverkansområdet Samhällsbyggnad. 

Borgerlig samverkan kommer under den kommande mandatperioden fokusera på:

  • Ekonomi – en långsiktigt hållbar ekonomi med fokus på kommunens kärnuppdrag.
  • Företag och entreprenörskap – Norrköping ska byggas tillsammans med företag.
  • Valfrihet – värna valfriheten inom välfärden och stärka människor möjligheter till egen försörjning.

Borgerlig samverkan politiskt program Pdf, 10.4 MB.

Den nya majoriteten fick 45 av kommunfullmäktiges 85 mandat.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnder och bolagsstyrelse klubbas på kommunfullmäktiges decembermöte.

Här kan du läsa mer om Norrköpings organisation och politiska styre

Här hittar du datum för KS-möten och fullmäktigemöten fram till årsskiftet