Smedbyskolan först ut

Publicerad

Nu är informationskvällarna inför skolvalet i gång. Smedbyskolan är den första kommunala grundskolan som hälsar intresserade välkomna till en informationskväll på skolan.

David Teske och Ellenor Lindroth vid ingång till Smedbyskolan

David Teske och Ellenor Lindroth, rektorer på Smedbyskolan, öppnar upp dörrarna för besökare under informationskvällen.

Den 17 oktober kl. 17.30-19.00 finns rektorer och medarbetare på Smedbyskolan för att berätta om skolan och undervisningen. Närmare 40 personer har anmält att de kommer till Smedbyskolans informationskväll.

Varför har ni bjudit in till denna informationskväll?
- Vi tänker att det är viktigt att vårdnadshavare får komma och ställa frågor om hur det är att börja skolan och att de får veta vad de har att välja mellan. Det ska kännas tryggt och bra när de lämnar sina barn på skolan, säger rektor Ellenor Lindroth.

Vad händer under Smedbyskolans informationskväll?
- Vi har valt att ha formen öppet hus där dörrarna står öppna och lokalerna är tillgängliga för alla som vill besöka skolan. Pedagoger och skolledning kommer svara på frågor, och besökarna får titta in i klassrummen, säger biträdande rektor David Teske.

Under vecka 42 och 43 bjuder de kommunala grundskolorna in till informationskvällar inför skolvalet till förskoleklass och årskurs 7.

Informationskvällar inför skolvalet
Smedbyskolan