Ekonomibiträden sadlar om till kockar

Publicerad
Montage med bild på ett bakbord med flera små degar och på ett färdigbakat bröd.

Montage: I kockutbildningen ingår förutom matlagning även utbildning i bakning.

I veckan började tolv tillsvidareanställda ekonomibiträden i Norrköpings kommun utbilda sig till kockar. Under kommande 25 veckor kommer de att utbilda sig i ett samarbete med Kungsgårdsgymnasiets restaurangskola. Det finns idag brist på kockar i kommunen, vilket gör att detta är en välkommen satsning.

– Det här är en mycket spännande satsning. Kostenheten i Norrköpings kommun har ett ökat behov av kockar, samtidigt som behovet av ekonomibiträden/köksbiträden minskar. Det känns jätteroligt att kunna erbjuda den här utbildningen, och extra roligt att intresset för att gå den är stor, berättar Ingrid Kalm, kostchef på vård- och omsorgskontoret.

I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska kurser på Kungsgårdsgymnasiets restaurangskola, samt praktikperioder i kostenhetens kök. Syftet med projektet, som till stor del är finansierat tack vare beviljade medel från kompetensutvecklingsfonden och omställningsfonden inom kommunens personalutskott, är att öka tillgången på kockar för kommunen.

– Det råder brist på kockar både inom offentlig och privat sektor. Samtidigt som behoven av utbildade kockar ökar, har gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram allt färre sökande. Det är samma trend i hela landet och flera huvudmän, både privata och offentliga, har valt att lägga ner utbildningen på grund av dåligt söktryck. Så det här samarbetet med kostenheten känns extra bra sett till det, säger Andreas Granberg, yrkeslärare Kungsgårdsgymnasiet.

Utbildningen pågår mellan vecka 42 och vecka 14 nästa år. Kockarna kommer att anställas inom kostenhetens verksamhet.