Dags för årets Byggdag!

Publicerad

Tisdag 25 oktober äger årets upplaga av Byggdagen rum i Flygeln och som vanligt blir det ett välbesökt evenemang med drygt 400 deltagare, modererat av Johanna Palmér.

Årets Byggdag berör bland annat olika omvärldsfaktorer som påverkar bygg- och fastighetsbranschen; konjunktur, räntor och krig i vår närhet men också möjliga lösningar och goda exempel när det gäller kompetensförsörjning.

– Årets Byggdag innehåller flera intressanta och aktuella ämnen som har lockat många deltagare, över 425 anmälda – så det är rekord i år! säger Britt Forsberg, näringslivsutvecklare, Norrköpings kommun.

Åhörarna kan se fram emot att stifta bekantskap med Norrköpings kommuns nya näringslivsdirektör Joakim Ljungqvist när han delar sin syn på byggande i Norrköping tillsammans med Reidar Svedahl (L) och Lotta Nordesjö Dahm och Jan Malmberg, Byggföretagen.

Vidare på agendan finns punkter om byggmaterial och dess tillgång och priser och uppdatering från våra grannkommuner.

Enligt tradition avslutas Byggdagen med en uppskattad programpunkt:

Det händer i Norrköping – Norrköpings kommuns genomförda, planerade och pågående projekt. Gunnar Cederberg, avdelningschef Samhällsbyggnadskontoret, berättar om det mest aktuella inom stadsutvecklingen och hur den berör oss alla.