LiU-studenter samarbetar med vård- och omsorgskontoret för förbättringar i verksamheter

Publicerad

Under två dagar i oktober har fem enheter inom vård- och omsorgskontoret fått besök i form av fältstudier av studenter från de olika utbildningarna på Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet. Fältstudierna är en del av kursmomentet i Interprofessionellt lärande-Förbättringskunskap där studenter samverkar och lär tillsammans med boende och medarbetare i valda verksamheter inom vård och omsorg. Förbättringsförslag som tagits fram av studenter presenterades i onsdags.

Ett huvudsyfte med denna samverkan är att öka kunskap om lärande mellan olika professioner och förbättringar av verksamhet utifrån väl avgränsade områden. Det var tredje gången som studenterna gjorde fältstudier inom just kommunal vård och omsorg.

De tio studenter som besökte servicebostaden på Trädgårdsgatan 30 skulle utifrån frågeställningen “Hur kan vi arbeta för att främja en god, individanpassad kosthållning för brukare på serviceboende?” hitta relevanta utgångspunkter för förbättringar. Uppdraget var sedan att genom deras olika professioner gemensamt hitta förslag på förändrade arbetssätt så medarbetarna de kan bidra till en bättre kost för de som bor på gruppbostaden.

– Vi började med ett par introduktionsföreläsningar med fokus på förbättringskunskap och förändringsarbete. Sedan nu efter fältstudierna så ska vi skriva fram vårt förslag. Vinsten för mig är att grupparbetet. Att få se verksamheter och få bättre förståelse för andra professioner i vård och hela vårdkedjan. Det är bra när man får andra perspektiv för mig, säger Oskar Dawidson, biomedicinskt analytikerstudent.

Olika professioner bland studenterna

Studentgruppen på Trädgårdsgatan 30 bestod av två arbetsterapeutstudenter, en fysioterapeutstudent, två läkarstudenter, tre sjuksköterskestudenter, en logoped och en biomedicinsk analytiker. Det är cirka 25-30 studentteam med ungefär tio studenter ute på fältstudier i kursen, varav fem besökte Norrköpings kommun och resterande besökte verksamheter inom Region Östergötland.

– Vårt förbättringsarbete och det interprofessionella samarbetet har gått väldigt bra. Vi har lärt oss mycket av varandra som man kommer ta med sig resten av utbildningen och i min framtida profession som sjuksköterska. Jag tycker också det har varit lärorikt och intressant att få en inblick i hur en kommunal verksamhet arbetar. Kul att få vara med och göra ett förbättringsarbete som förhoppningsvis kommer göra skillnad, säger Evelina Nåhdin, sjuksköterskestudent.

– Att lära mig nya saker är bland det bästa jag vet - det gör ju mig till en bättre människa. Häromdagen, till exempel, ledde ett samtal mellan några av oss studenter och medarbetare på Trädgårdsgatan 30 till en gemensam insikt om värdet av nyfikenhet, tillit och lagom höga ambitioner. Insikten stärker mig i min roll som student och för den aktuella enheten kan det stärka pågående förbättringsarbete, säger Anthony, sjuksköterskestudent.

Vad blev förslaget? Jo, studenternas förslag till Trädgårdsgatan 30 handlade att i befintliga arbetsgruppen bilda ett så kallat Egenvårdsteam, baseras på behandlingsmodellen ”Ett självständigt liv, (ESL)”. Rådande evidens talar för att ESL påverkar bland annat social förmåga och livskvalitet. Förbättringsarbetet kopplas till Antonovskys begrepp KASAM och till Orems universella egenvårdsbehov. Teamet bör bestå av både boende och medarbetare och där man ska jobba med att stärka befintliga framgångsfaktorer i verksamheten såsom delaktighet, kompetens och tillit.

Unikt samarbete

Samarbetet sker utifrån det samverkansavtal som skrevs våren 2021 mellan vård- och omsorgskontoret och Linköpings universitet.

- Det är fortfarande lite unikt att studenter vid Medicinska fakulteten får komma till kommunal vård och omsorg. För ett år sedan var vi först ut i landet med detta, enligt vad vi har förstått. Det är väldigt roligt att vi fått till samarbetet, både för att studenterna alltid kommer på spännande och bra förbättringsförslag men också för att vi visar upp oss som en kommande arbetsgivare för studenterna, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

I slutet av kursen för studenterna ingår att de ska presentera sina förbättringsförslag för verksamheterna och även genom en poster-utställning. Det gjordes den 19 oktober på Campus Valla.

– De studenter som var på posterseminarium var oerhört ”taggade” och de jag pratade med berättade om många bra samarbeten med verksamheterna. Relevanta problem/förbättringsarbeten att jobba med utifrån kursmål, lärande och framtida egen yrkesutövning. Och jag vet att verksamheterna där ute är tacksamma för förbättringsförslagen och jag hoppas många tar sig an dessa så det blir till nytta för patienter i vården och brukare den kommunala vård och omsorgen, avslutar My Eklund Saksberg, ansvarig lärare för Interprofessionellt lärande Förbättringskunskap vid Linköpings Universitet.