Nya årsringar läggs till
när Norrköping växer

Publicerad

Norrköping växer så det knakar genom flera stora stadsutvecklingsprojekt. Inre hamnen blir en ny innerstadsdel nära vattnet – men det händer mycket mer än så!

Soluppgång över Motalaström med Inre hamnen i förgrunden.

Byggstarten för bostäder i Inre hamnen skedde i våras men Norrköpings kommun har redan kommit långt med kajer, gator och parkområden

 

Om två år ungefär, sommaren 2024, ska de första hyresgästerna flytta in i Inre hamnen i kvarteren närmast Motala ström. Byggstarten för bostäder skedde i våras men Norrköpings kommun har redan kommit långt med kajer, gator och parkområden. Norrköping får nya kanaler och öar med tillhörande broar och i slutet av september fylldes kanalerna med vatten.

– Den pågående stadsomvandlingen lägger nya årsringar till Norrköpings stads historia. Sedan 2015 har det hänt mycket samtidigt som vi vill ta ansvar för den historia som staden har. Genom att bygga inifrån och ut förtätar vi och utvecklar stadskärnan genom att ge plats för både bostäder, arbetsplatser och allt annat som hör en levande stadskärna till, säger Anna Selander, samhällsbyggnadsdirektör.

Ny gång- och cykelbro över Motala ström

Inre hamnen är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt och redan till sommaren ska en gång- och cykelbro binda samman den norra sidan av Motala ström vid Inre hamnen med den södra sidan. På den södra sidan skapas ett promenadstråk med parkområde och konstutsmyckningar i skärningspunkten mellan Östra promenaden, Sylten, Inre hamnen och innerstaden. På den norra sidan anläggs badplats, simbassäng och närmast Hamnbron är parken Kanontorget redan på plats.

Områdena Inre hamnen, Butängen och den nya centralstationen präglar stadsutvecklingen för många år framöver, men det finns fler stora projekt på gång i Norrköping: Syltenområdet, Västra staden och Himmelstalundsområdet för att nämna några. Östra Promenaden öppnar för trafik i vinter efter att ha byggts om med ny gestaltning. 190 Norrköpingslindar har planterats, nya gång- och cykelvägar har anlagts och körfälten för biltrafik blir ett i vardera riktningen. För att leda om tung trafik byggs Johannisborgsförbindelsen som blir den sista länken i ringleden runt staden när den står klar 2028.

”Vi kan inte ta paus”

Tidsperspektiven i samhällsbyggnadsprocessen är ofta långa: det tar tid att planera och förändra och förutsättningarna kan skifta. Just nu befinner vi oss i en tid av osäkerhet med svajig konjunktur, höga energikostnader och där priset på bland annat betong och stål skjuter i höjden.

– Vi har många stora projekt igång som vi ska löpa linan ut med. Vi kommer kanske att behöva göra anpassningar och prioriteringar längs vägen men vi vill fortsätta den positiva utvecklingen för Norrköping som vi är inne i. Vi kan inte ta paus – barnen ska gå i skola och äldre ska ha någonstans att bo. Då kan vi inte sluta, säger Anna Selander.

En pålitlig partner till näringslivet

Kommunens roll för expansion och nybyggnationer är att till exempel anlägga gator, gatubelysning, parkområden och skolor. Det möjliggör för byggföretag och andra privata aktörer på marknaden att bygga bostäder, kontor, restauranger och allt annat som behövs i en växande kommun. I det här arbetet är översiktsplanen ett viktigt verktyg som bland annat anger hur marken i kommunen ska användas och på vilket sätt utbyggnaden av kommunen prioriteras. Just nu pågår framtagandet av en ny översiktsplan och som enligt tidplan ska vara klar 2024 eller tidigt 2025. Anna Selander menar att kommunen tydligt visar vilka områden som är prioriterade för utveckling.

– För att främja investeringar i Norrköping måste vi som kommun vara transparenta och affärsmässiga. För att marknaden ska kunna välja oss behöver vi vara förutsägbara och visa att vi är en pålitlig partner till näringslivet. Genom att vi krokar arm i samhällsutvecklingen gynnas miljön, ekonomin och vi skapar social hållbarhet. Genom nära samarbete mellan politikerna och tjänsteorganisationen kan vi uppnå detta, vi är många som tror på den positiva spiral som Norrköping är inne i, säger Anna Selander.