Östra promenaden öppnar mellan Nygatan och Hantverkaregatan – med återskapade förgårdar

Publicerad
Förgårdsmark Östra PromenadenFörstora bilden

Nyanlagd förgårdsmark i Östra promenaden.

Nu öppnar nästa etapp av Östra promenaden, från Nygatan till Hantverkaregatan. Här kan man nu uppleva hur förgårdarna en gång i tiden såg ut i promenaderna.
I förnyelsen av Östra promenaden har det varit viktigt att utveckla promenadens parkkaraktär. En förädling av förgårdarna är en viktig del i det.

När det gäller växtmaterialet utöver alléträden fanns det mesta historiskt att hämta på förgårdarna. Det ställdes krav på att förgårdarna skulle förses med en ”väl vårdad häck eller prydlig genombruten inhägnad”, samt med ”vackra gräsplaner och för platsen passande planteringar”.

Tidiga fotografier visar att det ofta förekom både ett staket, häckar eller busk- och perennplanteringar. Fotografierna visar också att förgårdarna hade olika staket, troligen främst av trä, vilket gav karaktär till de olika fastigheterna.

I förnyelsen av Östra promenaden har nu förgårdarna återskapats och förädlats. Med ny gångväg, möblering, planteringar och häckar i historisk karaktär. Perennerna, buskarna och lökarna är valda med omsorg. Många av växterna som valts kunde ha planterats på platsen vid årtalen för Östra promenadens tillkomst, men de är anpassade utifrån vad som går att få tag på utifrån dagens sortiment.

Tidsplan:

  • Trafiken för bilar samt gång- och cykeltrafikanter söderifrån fram till Hantverkaregatan släpps på 26/10.
  • Spårvagnstrafiken släpps på 31/10 tidigt på morgonen

Östra promenaden är fortsatt avstängt från Hantverkaregatan och norrut.

Förgårdsmark Östra PromenadenFörstora bilden

Nyanlagd förgårdsmark i Östra promenaden.

Förgårdsmark i promenaderna i slutet av 1800-talet.Förstora bilden

Förgårdsmark i promenaderna i slutet av 1800-talet.

Promenaderna gamla bilder 1900Förstora bilden

Trästaket på förgårdsmark i Promenadens begynnelse.

Nytillverkat trästaketFörstora bilden

Nytillverkat trästaket (återanvändning av 1800-tals golvplankor från renovering av Brunnssalongen) som nu satts upp på förgårdsmarken i Östra promenaden.