Klart med tillförordnad kommundirektör och tillförordnad vd Rådhus AB i Norrköpings kommun

Publicerad

I och med att Anna Thörn lämnar uppdraget som kommundirektör inleds nu en rekryteringsprocess av ny kommundirektör. Under rekryteringsperioden kommer Anna Selander att gå in som tillförordnad kommundirektör. Anna Amrén går under motsvarande period in som tillförordnad samhällsbyggnadsdirektör. Finansdirektör Göran Lindgren kommer att gå in som tillförordnad vd för Norrköping Rådhus AB.

  • – Jag har tillfrågat Anna Selander och Göran Lindgren om de vill ta vid och fortsätta utveckla Norrköping under den tid som rekryteringsprocessen pågår. Anna är mycket kompetent och har goda kunskaper och lång erfarenhet inom offentlig verksamhet och är duktig på att driva verksamheter framåt. Göran har en lång och gedigen erfarenhet inom både finans- och bolagsvärlden, och är en person som ständigt vill utveckla verksamheten. Jag är glad över att de båda har beslutat att tacka ja till sina tillfälliga uppdrag, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.
  •  
  • – Jag känner mig ödmjuk inför förtroendet och kommer att gå in i detta med målsättningen att fortsätta utveckla kommunens gemensamma verksamhet framåt på bästa sätt. Jag känner mig också trygg i att jag i Anna Amrén har en kompetent ersättare på posten som tillförordnad samhällsbyggnadsdirektör under den här perioden, säger Anna Selander.
  •  

Göran Lindgren, finansdirektör, blir under perioden tillförordnad vd för Norrköping Rådhus AB.

  • – Jag fortsätter arbetet med att stödja och utveckla vår koncern och vårt moderbolag. Norrköping är i en stark expansionsfas i ett världsläge med många utmaningar. Det är viktigt att vi på olika sätt arbetar tillsammans med att stödja Norrköpings framåtskridande, möjligheter och utmaningar, säger Göran Lindgren.