Nya busshållplatser på Fjärilsgatan

Publicerad

Under våren 2023 kommer Norrköpings kommun att bygga ut nya busshållplatslägen före korsningen Fjärilsgatan / Svärmaregatan. Genom att göra det blir det smidigare att nå Smedby, Kungsängen och det nya området öster om Kungsängsleden med buss. Detta finns sedan tidigare beskrivet i Norrköpings kommuns trafikstrategi. Du kan läsa den på

Kortare restid och mindre risk för kö

Genom att knyta ihop områdena med en bussgata förkortas restiden och risken minskar att bussar hamnar i kö på Arkösundsvägen. Linje 440 med sträckning Norrköping – Ljunga – Östra Husby – Arkösund samt linje 444 med sträckning Norrköping – Ljunga – Djurön kommer gå via Fjärilsgatan och den nya hållplatsen. På vardagar går linje 440 varje halvtimme under morgon och eftermiddag och en gång i timmen övrig tid. Linje 444 kör några turer om dagen måndag – fredag.

Komfortmätning

Under våren 2022 har Norrköpings kommun utfört en komfortmätning i några av bostäderna längs med vägen. Mätningen är ett mycket viktigt underlag då resultatet av mätningen var avgörande för om planerna med kollektivtrafik längs Fjärilsgatan efter korsningen Smedbygatan skulle fortsätta eller inte. Under en hel vecka mättes vibrationer i husen under normaltrafik och under den andra veckan testkördes Östgötatrafikens bussar vid ett antal tillfällen för att se om vibrationerna i husen ökade avsevärt eller inte. Resultatet av denna mätning visade en minimal skillnad i påverkan vilket är acceptabelt enligt svensk standard. Resultatet visar även att husen inte kommer att ta någon skada av busstrafiken. Hela komfortmätningen kan du läsa här på vår webb. Pdf, 771.3 kB.

Tung trafik får inte köra längs en viss del av Fjärilsgatan idag. Förbudet kommer vara kvar med undantag för kollektivtrafiken. Under byggtiden hänvisas tunga fordon att nå arbetsområdet via Arkösundsvägen och Spinnaregatan