Flyttade parkeringsplatser på Södra kajen

Publicerad

Från och med den 16 november 2022 kommer delar av parkeringen på Södra kajen närmast Hamnbron att stängas av.

Anledningen är att arbeten inleds för att skapa konstnärliga utsmyckningar på platsen som är en del i programmet för Inre hamnen. I nästa fas anlägger Norrköpings kommun en gång- och cykelbana för att knyta ihop Inre hamnen med stadskärnan.

För dig som vill parkera i området finns nya parkeringsplatser i området tillgängliga för kommunal parkering. De ligger vid infarten från Sjötullsgatan, direkt till höger när du svänger in på Hamnbrogatan.

Arbetena på Södra kajen beräknas pågå fram till sommaren 2023.

Läs mer

Arbetet hänger ihop med byggandet av Inre hamnen.

Gång- och cykelbro över Motala ström - Norrkoping