Forskningsfestival med presentationer av tretton forskningsprojekt på LiU

Mattias Hjerpe, docent och enhetschef Linköpings universitet och Merja Willman, utrednings- och utvecklingsenheten Norrköpings kommun. Foto: Thor Balkhed

På torsdagen arrangerade Norrköpings fond för forskning och utveckling sin fjärde forskningsfestival. Under festivalen, som hölls på Cnema, presenterade forskare och projektägare till projekt som beviljats medel från fonden resultat och gjorda erfarenheter.

Tretton forskningsprojekt deltog under dagen. Forskarna kommer från Linköpings universitet, och varje projekt hade tjugo minuter till förfogande.

– Det har varit en mycket intressant dag, där projekt inom ett brett forskningsspann presenterades. Det bedrivs mycket spännande forskning på Linköpings universitet, och jag är glad över att Norrköpings kommun, med hjälp av forskningsfonden, kan bidra till att stärka Linköpings universitet, Campus Norrköping och bidra till Norrköpings utveckling, säger Olle Vikmång (S), ordförande i forskningsfondens beredningsgrupp.

I april 2012 beslutade Norrköpings kommunfullmäktige att inrätta Norrköpings fond för forskning och utveckling. Fonden är en långsiktig satsning som syftar till att finna nya områden och former som kan bidra till Norrköpings utveckling. Sedan starten har kommunstyrelsen beviljat medel till över 60 forskningsprojekt. Forskningsmedlen går till forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att något eller några av fondens fyra huvudsyften uppnås:

  • En högre utbildningsnivå i kommunen
  • Utveckling av kommunens verksamhet
  • Stärka utbildning och forskning vid Campus Norrköping
  • Utveckla Norrköping.

Mer information om de forskningsprojekt som presenterades under dagen hittar du här

Forskningsfestivalen sker inom ramen för Norrköpings kommuns och Linköpings universitets samverkansarbete.