Nyheten är äldre än 11 månader och kan innehålla inaktuell information.

Matteusskolan ingår i ett VR-projekt om psykisk ohälsa

Framvik Produktion AB driver ett nystartat innovativt VR-projekt för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i skolan. Matteusskolan i Norrköping kommun ingår i projektet.

Publicerad
Rektor Eva Edsgården testar en VR-miljö på Matteusskolan.

Rektor Eva Edsgården testar en VR-miljö som Framviks utvecklare hade riggat på Matteusskolan 11 november.

Eva Edsgården, rektor på Mattusskolan i Norrköping, berättar att en av Framviks grundare, Maria Bauer, kontaktade henne för att fråga om hon och medarbetarna på skolan ville vara med i ett VR-projekt för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i skolan.

– Vi tackade självklart ja! Det kunde ha bli vilken skola som helst i Sverige men det blev Matteusskolan, vilket vi förstås är väldigt glada över, säger Eva Edsgården.

En av Matteusskolans medarbetare har klivit in i en VR-miljöer under ledning av Pepita Canovas Thorsell, utvecklare på Framvik

Matteusskolans medarbetare turas om att kliva in i olika VR-miljöer under ledning av Pepita Canovas Thorsell, utvecklare på Framvik.

Framvik bygger upp virtuella utbildningsmiljöer

Framvik är ett utbildnings- och innovationsföretag som med hjälp av Virtual Reality (VR) bygger upp olika scenarier av interaktiva utbildningsmiljöer där användarna lär sig hantera olika situationer. Tidigare har Framviks virtuella utbildningsmiljöer handlat om konflikthantering, hot och våld. I det här nystartade VR-projektet, där Matteusskolan ingår, fokuserar de på psykisk ohälsa hos barn och unga i skolan.

Upptäcker och bemöter psykisk ohälsa

Syftet med VR-projektet är att ta fram utbildningsinsatser så att lärare och elevassistenter tidigt ska kunna upptäcka psykisk ohälsa hos elever. Men det handlar även om hur de bemöter elever som inte mår bra psykiskt. Tanken är att lärare och elevassistenter i en lugn och trygg VR-miljö på sin arbetsplats ska kunna ”kliva in i” verklighetsnära situationer där de får träna på sitt agerande vid olika elevsituationer.

Projektets upplägg

Den 11 november 2022 fanns representanter från Framvik på Matteusskolan för att berätta om projektets upplägg och visa olika VR-miljöer. I nästa steg kommer Framvik tillsammans med medarbetare på Matteusskolan att samla in information och ta fram tänkbara scenarier med fokus på psykisk ohälsa hos barn och unga i skolan. Därefter skapas VR-miljön för de elevsituationer projektgruppen väljer att jobba vidare med.

– När vi har kommit i mål ska resultatet redovisas för Vinnova, som är projektets finansiär. Även Skolverket har visat intresse för projektet. Förhoppningsvis ger denna innovation ringar på vattnet, säger Eva Edsgården.

Projektet pågår från november 2022 till och med maj 2023.

Matteusskolan

Framvik Produktion AB

Vinnova