Återkallat tillstånd att bedriva Smedbystugans Fristående förskola

Publicerad

Utbildningsnämnden i Norrköpings kommun har den 16 november 2022 beslutat att dra tillbaka tillståndet att bedriva förskola för huvudmannen vid Smedbystugans Fristående förskola. Huvudmannen har på egen begäran meddelat att tillståndet ska återkallas.

Smedbystugans exteriör. Förskolans namn är skriven på fasaden.

Smedbystugan har varit en förskola i Vånga sedan 1990. Den 31 december 2022 upphör verksamheten.

Huvudmannen vid Smedbystugans Fristående förskola har på egen begäran meddelat utbildningsnämnden att tillståndet att bedriva förskola ska återkallas. Anledningen är att förskolans förening under lång tid har haft ekonomiska svårigheter. Antalet inskrivna barn på förskolan har under de senaste åren minskat och det finns heller inte fysiska personer som kan driva föreningen vidare.

I skollagen finns krav som måste uppfyllas för att få bedriva förskolor. Utbildningsnämnden är tillsynsmyndighet för fristående förskolor i Norrköpings kommun. Då Smedbystugans Fristående förskola inte uppfyller de ekonomiska kraven har utbildningsnämnden den 16 november 2022 beslutat att återkalla huvudmannens tillstånd att bedriva förskola. Avvecklingen sker under ordnade former och förskolans stängs vid årsskiftet den 31 december 2022.

Vårdnadshavarna till de tiotal barn som idag är inskrivna på förskolan har informerats om beslutet och de kommer att få erbjudande om plats på kommunala förskolor.

– Vi följer våra rutiner kring placering och arbetar för att mottagandet blir så bra som möjligt för alla barn och vårdnadshavare. Våra rektorer och personal är mycket kompetenta och måna om att alla ska känna sig välkomna till våra förskolor, säger Adam Olofsson, verksamhetschef förskola.

Kontakt

Norrköpings kommuns kontaktcenter
011-15 00 00
norrkoping.kommun@norrkoping.se

Utbildningskontoret
Verksamhetschef förskola
Adam Olofsson
011-15 10 63
adam.olofsson@norrkoping.se