En vecka fri från våld 2022

Under vecka 47 deltar Norrköpings kommun i det nationella initiativet En vecka fri från våld. Syftet med kampanjen är att sätta ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld, och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld.

– Självklart arbetar vi med den här frågan varje vecka om året, men det här är en viktig vecka där vi vill vara med och uppärksamma hur våld kan förebyggas. Vi i Norrköpings kommun sätter ljuset på arbetet mot våld genom att arrangera öppna föreläsningar, kompetensutveckla internt och göra informationskampanjer. Bland annat deltar vi i den länsgemensamma satsningen Ta snacket, berättar Therese Dolk, strateg social hållbarhet, Norrköpings kommun.

Frideborg ger stöd

I Norrköpings kommun finns Frideborg som arbetar med stöd till dig som lever eller har levt med våld i nära relation.

Du är välkommen att kontakta Frideborg om du:

 • blivit utsatt för våld
 • använt våld
 • upplevt att en förälder blivit utsatt för våld

Telefonnummer: 011-15 54 69

E-post: frideborg@norrkoping.se

Läs mer om Frideborg

Mer om En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ av organisationerna Unizon och MÄN, och initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

– Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. För Norrköpings kommun är det en självklarhet att vara med i kampen för alla människors rätt til ett liv fritt från våld, säger Patrik Palm (M), kommunalråd med ansvar för samverkansområdet social omsorg.

Föreläsning: Jämställdhet och makt, 28 november

Micael Nilsson arbetar med bostadssociala frågor, jämställdhet och jämställdhetsintegrering på Boverket. Föreläsningen kommer att spänna över både dåtida och nutida perspektiv och ta avstamp i avhandlingen med en fördjupning i samtiden.

Inbjudan Michael Nilsson Pdf, 908.9 kB.

OBS - Inställd! Föreläsning: Sexuellt våld och bemötande med fokus på unga, 29 november

Stödorganisationen Storasyster arbetar stödjande och kunskapshöjande för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld och erbjuder stöd till de som blivit utsatta och deras anhöriga. Julia Engström som arbetar som anhörigsamordnare och kurator föreläser om sexuellt våld och bemötande med fokus på unga.

Inbjudan föreläsning Storasyster  Pdf, 1.2 MB.Inställd på grund av sjukdom!

Vattenfallet orange på Orange day, 25 november

Den 25 november inträffar den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day, som FN instiftat. Det är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våldet mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Detta uppmärksammas i Norrköping genom att vattenfallet i Industrilandskapet kommer att belysas mellan 25 november och 2 december.

Ett Östergötland fritt från förtryck och våld

Som ett led i det regionala arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samlar Länsstyrelsen Östergötland de initiativ och insatser som genomförs under veckan i ett program.

Länk till programmet

Följ Norrköpings kommun i sociala medier

I Norrköpings kommuns sociala medier kommer vi under veckan att berätta mer om våld och vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Facebook

Instagram

Ta snacket

tasnacket.nu har vi tillsammans med andra samlat information om dina rättigheter och vilken hjälp du som våldsutsatt kan få. Men om vi ska få stopp på våldet behöver vi alla ta vårt ansvar. Säg ifrån när du hör eller ser någonting som inte känns rätt – även om det känns lite jobbigt. För det finns bara ett sätt att bli en del av lösningen – genom att ta snacket.

Ta snacket är ett samarbete mellan:

 • Linköpings kommun
 • Norrköpings kommun
 • Mjölby kommun
 • Vadstena kommun
 • Söderköpings kommun
 • Finspångs kommun
 • Kinda kommun
 • Region Östergötland
 • Länsstyrelsen i Östergötland
 • Försäkringskassan
 • Stångåstaden
 • Kvinnojouren Ellinor och tjejjouren Beata i Linköping
 • MÄN Linköping
 • MÄN i Norrköping
 • Novahuset
 • Svenska kyrkan