Utegym i Ljunga och fler grillplatser i Vrinneviskogen

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat bevilja två medborgarförslag på torsdagens sammanträde. Besluten innebär att det kommer anläggas ett utegym i Ljunga och fler grillplatser vid sjön i Vrinneviskogen.

I medborgarförslaget om utegym i Ljunga skriver förslagsställaren att det varit en stor inflyttning till orten. Många boende har uttryckt en önskan om ett utomhusgym. I dagsläget är det lokala eldsjälar som anordnar gruppträning och tar med sig eget material för styrkeövningar. Förslagsställaren skriver även att neddragningen av busslinjer försvårar möjligheten att ta sig in till gym i Norrköpings centralort. Det finns projektpengar kvar i kultur- och fritidsnämndens budget för införskaffande och utveckling av utegym. Nämnden beviljade därför medborgarförslaget under förutsättning att lämplig placering och driftform kan säkerställas.

I medborgarförslaget om fler grillplatser skriver förslagsställaren att den grillplats som finns vid den konstgjorda sjön i Vrinneviskogen är välbesökt och att det finns plats för fler vid sjön. Kultur- och fritidskontoret har tillgång till fler grillar och från nämnden finns det pengar kvar för att kunna möjliggöra uppförandet av fler grillplatser i Vrinneviskogen. Nämnden beslutade att säga ja till förslaget.

Här hittar du samtliga utegym i Norrköping: Utegym - Norrkoping