Företagare bjuds in till en eftermiddag om hållbar masshantering

Publicerad

Vad gäller för provtagning av schaktmassor? Vem ansvarar för marken om flera markägare är inblandade? Det är några av frågorna som diskuteras under ”Järnkoll på massor – varför provtar vi?” som Norrköpings kommun nu bjuder in till.

Eftermiddagen är ett led i Norrköpings kommuns arbete för att effektivisera hanteringen av schaktmassor i Norrköping och för att bidra till agenda 2030. För att uppnå dialog och dela kunskap bjuds gräventreprenörer in till detta kunskapstillfälle.

Byggprojekt, till exempel av vägar, broar eller tunnlar byggs, gör ofta att stora mängder schaktmassor behöver flyttas. Schaktmassor kan till exempel vara berg, grus, morän, sand eller lera som måste grävas bort för att skapa plats för andra sorters massor som är bättre och stabilare att bygga på.

För att minska de negativa effekterna av masshantering, det vill säga hanteringen av schaktmassor har kommunen startat ett arbete som dels går ut på att genom planering minska mängden massor som överhuvudtaget behöver förflyttas och dels på att hantera de massor som faktiskt uppkommer på bästa möjliga sätt. Detta görs i samarbete med lokala företag och andra myndigheter inom bygg- och entrprenad.

En del av hanteringen handlar om att skapa lokala ytor där massor kan sorteras, bearbetas och lagras tillfälligt så att de kan återanvändas igen. Kommunen planerar även för en masshanteringsnod som ska vara aktiv 10-15 år där massor från flera olika projekt i kommunen ska hanteras. De lokala ytorna är tänkta att vara i bruk endast under själva byggfasen i ett specifikt projekt. När massor ska flyttas uppstår behov av transporter. En lastbil kan oftast lasta 10-20 ton och i ett projekt kan det ibland behöva flyttas mer än en miljon ton massor. Därför skapas det ofta ett stort behov av transporter i samband med byggprojekt.

Genom att skapa en eller flera masshanteringsnoder, kan massor sorteras, återvinnas och lagras tillfälligt eller permanent.

Norrköpings kommun deltog i Östsvenska Handelskammaren och Cleantech Östergötlands seminarie- serie om Masshantering under 2021. Under våren 2022 hölls ett miljömingel med fokus på masshantering och hur vi kan minska dess miljö- och klimatpåverkan.

Nu är det dags igen när vi bjuder in till en eftermiddag med temat provtagning av massor. Provtagning av de uppgrävda massorna krävs, men med provtagningen uppstår ofta frågor. Behöver alla massor provtas trots att bara en kort sträcka av schaktet misstänks vara förorenad, och vem har ansvaret för provtagningen då flera markägare kan vara inblandade?

SGS Analytics Sweden är på plats och berättar om vad som händer från ankomsten av jordprover till analysresultatet och Ragnsells om vad som händer med de förorenade massorna som lämnas in.

Anmälan

Tisdag 6e december kl 13.00 – 16.00 i Inre Foajen, kommunhuset Rosen, Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.

Anmälan sker till martin.heljedal@norrkoping.se med ämne ”Järnkoll på massor”.
Ange i mailet namn på de du anmäler samt eventuella allergier. Skicka din anmälan senast fredag den 25 november.

Mer information

Mer information programmet för tematräffen kan du läsa här