Det här gäller när snön börjat falla

Publicerad

Norrköpings kommun och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snö­röjningen och halkbekämpningen i kommunen.

Större gator och vägar samt övergripande cykelvägar är prioriterade när det gäller kommunens snöröjning och halkbekämpning. Gång - och cykelbanor är kommunens ansvar, trottoarer är fastighetsägarens ansvar.

För att underlätta för cyklister plogas alla ytor enligt principen

  • De prioriterade gång- och cykelbanorna först.
  • Prioriterade gator.

Sop- och saltstråk

I år kommer sop- och saltstråken tillbaka. Vid kombinerad gång- och cykelbana kommer gångbanan att sandas och cykelbanan att saltas.

Felanmälan

Har du sett en isfläck, risk för skada eller en snövall som inte ligger där den ska på en kommunal väg, eller gång- och cykelbana? Skicka in en felanmälan så åtgärdas det snarast möjligt. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda felet om det är på en trottoar intill en fastighet, gör i så fall en felanmälan till din fastighetsägare.

Skicka in en felanmälan

Mer information

Läs mer om halkbekämpning.