I vinter påbörjas rivningar i Butängen

Publicerad

Nu börjar arbetet med att förvandla Butängen från ett industriområde till en naturlig del av Norrköpings innerstad med bostäder, kontor, handel, skolor och kulturaktiviteter. Ett första steg i omvandlingen är att riva tre av kommunens byggnader i området. Det finns inga hyresgäster i byggnaderna idag. Fastigheterna är i dåligt skick och kan inte hyras ut till nya hyresgäster. Rivningen kommer att börja nu i vinter.

Södra Butängen kommer att genomgå en stor förvandling framöver. Nya stambanan Ostlänken kommer att byggas och framtidens Butängen kommer att vara en del av Norrköpings innerstad. En ny centralstation kommer att byggas strax norr om dagens station och runtomkring planeras en blandning av bland annat bostäder, kontor, fritidsaktiviteter, park, handel och skolor.

Rivning av tre tomma fastigheter

Nu i oktober beslutade samhällsplaneringsnämnden att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram detaljplan för den nya järnvägen och centralstation och att påbörja exploateringsprojekt i Butängen. Det betyder att det nu finns en budget för att börja arbeta med detaljplanerna i området. Ett första steg blir att riva tre av kommunens byggnader. Byggnaderna är tomma och i mycket dåligt skick.


Efter att rivningarna är klara, under våren 2023, planerar vi att fylla tomterna med olika aktiviteter. Det kommer dröja innan det byggs nytt på platsen. Planen är därför att använda platserna till någonting tillfälligt som är till glädje och nytta för Norrköping. Mer information om vad marken kommer användas till kommer att komma när vi vet mer.

Fakta

  • Eldaren 4, Butängsgatan 36-38
  • Filaren 1, Fredriksdalsgatan 45
  • Bindgarnet 30, Pilgatan 2