Förslag på ändringsbudget har presenterats av Borglig samverkan


Många kommuner och regioner påverkas av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen. Detsamma gäller för Norrköpings kommun. Måndag den 19 december 2022 kommer kommunfullmäktige att besluta om ytterligare ändringsbudget för kommande budgetperiod som idag har presenterats av nya styret Borglig samverkan.

Som kommun står vi inför flera år med ansträngd ekonomi på grund av en svag utveckling avdet reala skatteunderlaget, ökad inflation, varubrist samt ökade kostnader för pensioner. Det här läget gäller alla kommuner och regioner i Sverige.

Norrköping befinner sig i en viktig expansionsfas och har en fortsatt positiv befolkningsutveckling, tillväxt och utveckling trots rådande omvärldsläge. Borgerlig samverkan kommer i första hand prioritera investeringar kopplade till välfärden såsom förskolor och skolor och infrastruktur.

Den politiska viljeinriktningen beskrivs i Borglig samverkans förslag på ändringsbudget. Läs dokumentet här:

Frihet och ansvar i en orolig tid Pdf, 186.1 kB.


Jämfört med budgetbeslut i juni finns bland annat följande förändringar för att hantera det tuffa ekonomiska läget:

  • Alla nämnder har tagit ett stort ansvar för att precisera hur ökad inflation, högre energipriser påverkar kostnadsläget.
  • Ökad utdelning inom bolagskoncernen med 20 mnkr jämfört med tidigare plan.
  • Ramreduceringar motsvarande 0,9 % av nämndernas budgetramar eller totalt cirka 82 mnkr (samt effektivisering av ekonomiskt bistånd om 23 mnkr)
  • En ökning av de generella statsbidrag med 58 mkr som presenterade i regeringens budgetproposition.
  • Del av ökad pensionskostnad hanteras av tidigare års överskott med 35 mkr.

Vad händer nu?

Måndagen den 19 december beslutar kommunfullmäktige om budgeten. I början av nästa år kommer de nytillträdda nämnderna att fastställa internbudgetar för år 2023.