Dragsbron avstängd från och med fredagen den 25 november - uppdaterad nyhet

Publicerad

Uppdaterad 28 november 2022

Dragsbron har undersökts och den fördjupade undersökningen resulterade i att bron behöver stängs av.

I dagsläget går det inte att säga när Dragsbron kan öppnas upp igen.

Dragsbron ska bytas ut i sin helhet men det är inte bestämt när det kommer ske. En andra utredning av Dragsbron kommer att göras. I den utredningen kommer det ses över om åtgärder kan vidtas för att hålla Dragsbron öppen, eller om den behöver bytas ut.

Ta alternativ väg över Campusbron eller Bergsbron, se kartbild nedan.

Kartbild med röd markering son visar var Dragsbron ligger på kartan. 

Kartbild med röd markering som visar Dragsbron. Klicka på bilden för att se den i större storlek.