Norrköpings kommun har fått indikationer om en möjlig cybersäkerhetsincident i kommunens IT-miljö

Publicerad

Norrköpings kommun har fått indikationer om en möjlig cybersäkerhetsincident i kommunens IT-miljö. Arbete med att analysera effekter av detta samt riskminimera eventuella konsekvenser pågår.

Norrköpings kommun har vidtagit alla nödvändiga åtgärder och undersöker, tillsammans med externa experter, vad som inträffat samt arbetar med att riskminimera eventuella konsekvenser. I nuläget är inte kommunens tjänster till invånare och medarbetare påverkade. Kommunens krisledning har också aktiverats, för att snabbt kunna ge ett övergripande stöd om situationen skulle eskalera.

– I Norrköpings kommun har vi genom åren utfört flera insatser för att stärka vår IT-säkerhet och våra rutiner. Det gör att vi är förberedda för olika scenarier om det skulle bli så att vi skulle hamna i ett försvårat läge, säger Anna Selander, tillförordnad kommundirektör.

Norrköping har gjort en frivillig redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Du kan läsa mer om informationssäkerhet på MSB:s hemsida

Nu finns det samlad information och tidigare publicerade nyheter om IT-incidenten på ett och samma ställe på norrkoping.se.

Du hittar all information genom att klicka här