Burskapsgivning

Publicerad

Hantverkande Borgerskapet kallas härmed att inställa sig inför kommunstyrelsen.

Detta för att yttra sig över ansökan om att vinna burskap i hovslagaryrket från
hovslagare Sara Jakobsson samt i snickaryrket från snickarmästare Håkan Nikander.

Tid: Torsdagen den 8 december klockan 15:30
Plats: Norrköpings Stadshus