Uppdaterad lägesinformation i samband med Norrköpings kommuns cybersäkerhetsincident

Publicerad

Norrköpings kommun har tidigare berättat om cybersäkerhetsincident mot kommunens IT-miljö. Arbete med att analysera effekter av detta samt riskminimera eventuella konsekvenser fortsätter.

Norrköpings kommuns centrala krisledning har gått upp i stabsläge idag fredag den 2 december med anledning av att situationen har skärpts, efter att kommunen har kunnat konstatera att man tagit sig in i IT-miljön. Kommunen gör en rad säkerhetsåtgärder för att värna den kommunala verksamheten ifall tillgången till den digitala miljön begränsas.

– Vi ser mycket allvarligt på den här händelsen och förbereder oss för en kris. Därför har vi gått upp i stabsläge eftersom vi ser att situationen har skärpts det senaste dygnet. Verksamheterna förbereder sig nu för att helt kunna gå över till att kunna arbeta utan IT-verktyg om behov uppstår, säger Anna Selander, tf kommundirektör.

Händelsen är polisanmäld under torsdagen samt är MSB sedan tidigare informerad.

Nu finns det samlad information och tidigare publicerade nyheter om IT-incidenten på ett och samma ställe på norrkoping.se.

Du hittar all information genom att klicka här