2022 års fem i tolv-pris har tilldelats föreläsaren Charbel Gabro

Publicerad

Föreläsaren Charbel Gabro föreläser inom områdena mångfald, integration och inkludering för yrkesverksamma inom olika verksamheter och företag. I hans professionella och ideella arbete har det under många år också ingått att värna om ungdomar i utsatta områden. Detta genom delvis och i perioder helt ideellt fånga upp och samtala om framtidsplaner, värderingar och hopp.

I detta ingår också att arbeta för mänskliga rättigheter, ökad gemenskap och inkludering oavsett bakgrund och mot främlingsfientlighet. Effekterna av arbetet är att majoriteten av ungdomarna idag är i arbete, studerar och/eller söker arbete och väljer att studera vidare.

Charbel Gabros arbete bidrar till en ökad förståelse mellan olika grupper i samhället.

Årets pris överlämnades på Kunskapens Hus i Klockaretorpet av kommunfullmäktiges ordförande Anna Sotkasiira Wik klockan 11.55 den 5 december 2022.