Uppdaterad lägesinformation 5 december om pågående driftstörningar i kommunens system

Publicerad

Just nu pågår störningar i kommunens nätverk, vilket innebär begränsade kontaktvägar. Driftstörningarna hänger ihop med de åtgärder som genomförs för att värna den kommunala verksamheten efter den cybersäkerhetsincident som riktats mot kommunens IT-miljö. För att säkra upp kommunens IT-system kommer samtliga medarbetare, idag måndag 5 december, att få ett nytt lösenord till sitt användarkonto.

Driftstörningarna innebär följande begränsningar för medarbetare i Norrköpings kommun:

  • Webbmejl, mejl, kontakter och kalender i mobiltelefon och iPad kommer inte att fungera framåt utan behöver hanteras via en arbetsdator.
  • Utbildningskontoret medddelar att inloggning till IST via Bankid just nu inte fungerar, samt Inloggning till Prorenata via BankId eller SITHS kort.
  • Samhällsbyggnadskontoret meddelar driftstörning i fastighetssystemet Vitec, vilket innebär att ärenden till leverantör inte kan skickas in via verktyget. Verksamheter kan dock skicka in felanmälningar, frågor och beställningar. Akuta ärenden hanteras. Om kundportalen stängs ner helt kommer man att övergå till att verksamheter gör felanmälninger via telefon på nummer 011-21 09 20 (Driftstöd och support).
  • Om du som anställd upplever systemstörningar, mer än en timme, kan du kontakta Norrköpings kommuns helpdesk 2555.
  • Som ett sätt att säkra upp kommunens IT-system kommer samtliga anställda idag (5/12) att få ett nytt lösenord till sitt användarkonto. Det nya lösenordet skickas i första hand ut via system för digitala brevlådor (som Kivra, Billo eller Min myndighetspost). Den som inte har digital brevlåda kan istället få sitt lösenord genom att kontakta sin chef.
  • Applikationen Mina möten för förtroendevalda fungerar inte för tillfället. Handlingarna till möten kommer att skrivas ut.
  • Observera att så länge det inte har kommunicerats ut beslut om övergång till analogt arbete, det vill säga att arbeta utan stöd av kommunens IT-system, så arbetar man som ”vanligt”. Vi ber också ansvariga för system att inte göra några systemåtgärder i nuläget.

Komma i kontakt med kommunen

Om driftstörningarna begränsar möjligheten för kommuninvånare att kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 011-15 00 00, kan man också mejla sitt ärende via norrkoping.kommun@norrkoping.se eller besöka kontaktcenter i receptionen på Trädgårdsgatan 21. Öppettiderna för besök är 08.30-16.00.

NODRA:s kundservice är i nuläget svår att nå via telefon, så ring endast i akuta lägen. Det går i nuläget inte att nå NODRA via mail.


Här hittar du frågor och svar om cybersäkerhetsincidenten i Norrköpings kommun Pdf, 88.8 kB.

Nu finns det samlad information och tidigare publicerade nyheter om IT-incidenten på ett och samma ställe på norrkoping.se.

Du hittar all information genom att klicka här