Norrköpings kommun har åter kontrollen över sin IT-miljö

Publicerad

Det omfattande arbete som genomförts med att återta kommunens IT-miljö har gett resultat. Efter nattens och den tidiga morgonens driftavbrott har läget stabiliserats och kommunen har åter kontroll över sin IT-miljö. Läget är fortsatt allvarligt men ser allt ljusare ut.

– Även om situationen ännu är i ett läge där vi måste fortsätta att arbeta väldigt fokuserat hyser jag stort hopp om att vi kommer att ta oss igenom detta. Inte minst när jag ser alla medarbetare som gjort och gör sitt yttersta dag och natt. Jag upplever att vi tagit ett antal avgörande och positiva steg framåt, särskilt det sista dygnet. Det är helt enkelt ett jättebra jobb som har gjorts i staben och ute i verksamheterna tillsammans med våra externa experter, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

– De senaste dygnens hårda arbete har gett resultat och tack vare hela incidentteamets insatser kan vi idag meddela att vi har vänt utvecklingen och återtagit kontrollen över vår IT-miljö, vilket är oerhört glädjande. Nu ligger fokus på att efter nattens driftavbrott starta upp IT-miljön. Det är ett omfattande arbete och vi vet att det även framåt kommer att vara en del påverkan, men vi har en gedigen organisation för detta som gör att jag är trygg i att vi kommer att hitta vägar att möta de behov som uppstår på ett bra sätt, säger Anna Selander, tillförordnad kommundirektör.

Det som händer i det fortsatta arbetet är att infrastrukturen efter driftavbrottet nu åter byggs upp med alla grundläggande komponenter som behövs för övriga verktyg. Parallellt pågår ett arbete med att komma igång med samtliga digitala verktyg, där prioritet ligger på de som är viktigast ur ett organisations- och samhällsperspektiv. Det rör sig bland annat om ekonomisystem, system för e-post, internkommunikation och viktiga verksamhetssystem.

Krisstaben är fortsatt aktiverad och arbetar övergripande med att samla in lägesbilder från samtliga kontor och bolag, och utifrån det identifiera behov för att kunna stötta upp i de fall det efterfrågas.

Under uppstarten av infrastrukturen pågår även en mängd säkerhetshöjande åtgärder som gör att det är svårt att lämna en prognos för när specifika digitala verktyg kan tas i bruk, eller när allting åter kan vara i drift. Uppdaterad information kommer dock löpande att publiceras på kommunens hemsida.

Det finns samlad information och tidigare publicerade nyheter om IT-incidenten på ett och samma ställe på norrkoping.se.

Du hittar all information genom att klicka här