Uppdaterad lägesinformation i samband med Norrköpings kommuns cybersäkerhetsincident

Publicerad

Under natten och den tidiga morgonen genomför Norrköpings kommun ett planerat driftavbrott. Kommunens tjänster kan under perioden komma att påverkas. Kommunen hoppas på förståelse för detta och arbetar fokuserat med frågan.

– Vi fortsätter med åtgärder som ligger i linje med att värna den kommunala verksamheten och ser positivt på det inplanerade driftstoppet. Vi har förberett oss för att kunna hantera att tillgången till den digitala miljön tillfälligt begränsas, och i de fall det är aktuellt finns det även en beredskap för manuell drift. Läget är dock ännu fortsatt allvarligt och vi hoppas på förståelse för de åtgärder vi använder oss av, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Tiden för avbrottet är vald för att få minsta möjliga påverkan, men vi är medvetna om att många ändå kommer att beröras. Verksamheterna har som vi berättat om tidigare förberett sig för detta och vi arbetar hårt för att påverkan ska bli så liten som möjligt. Samtidigt är det bra att känna till att det under en kortare period kan uppstå svårigheter med en del av kommunens tjänster, och vi hoppas på tålamod med detta, säger Anna Selander, tf kommundirektör.

Med anledning av kommunens cybersäkerhetsarbete kommer även alla chefer, medarbetare och förtroendevalda i Norrköpings kommun att få ett nytt lösenord för sitt användarkonto.

Vid svårigheter att nå kommunens kontaktcenter via telefon 011-15 00 00 finns även möjligheten att mejla sitt ärende via norrkoping.kommun@norrkoping.se eller besöka kontaktcenter i receptionen på Trädgårdsgatan 21.

Även under återuppstarten av systemen kan det förekomma en del påverkan innan allting är igång som vanligt igen.

Nu finns det samlad information och tidigare publicerade nyheter om IT-incidenten på ett och samma ställe på norrkoping.se.

Du hittar all information genom att klicka här