Arbetet med att återuppbygga funktionaliteten i kommunens IT-system

Den akuta fasen av krisen är över, och läget ser ljust ut men är fortsatt allvarligt. Efter driftavbrottet ska nu funktionaliteten i kommunens IT-miljö återuppbyggas, vilket medför påverkan på många av kommunens tjänster och verktyg. Detta påverkar i sin tur möjligheten att utröra olika arbetsuppgifter. Här finns mer information i samband med detta.

– Efter ett fantastiskt arbete som genomförts på många plan i kommunen har vi nu åter en säkrad IT-miljö där man kan vara trygg i att använda såväl verktyg som dokument. Uppstarten av IT-miljön är dock ett omfattande arbete – allting ska byggas upp från grunden, och dessutom utför vi flera säkerhetshöjande åtgärder. Arbetet är fortsatt prioriterat och tempot är högt, men för att skapa ett bra fundament måste vi samtidigt vara noggranna. Därför vill vi be om tålamod med att det kommer att ta tid innan allting flyter på som vanligt igen, säger Anna Selander, tillförordnad kommundirektör.

I turordning gäller följande för arbetet med uppbyggnaden av funktionaliteten av kommunens IT-system:

Arbetet med återuppbyggnaden följer en tydlig struktur. Eftersom olika system relaterar till varandra kan eventuellt någon ändring av tågordningen uppstå.

1. Grundinfrastruktur
2. Adminkonton till driftpersonal (90% klart)
3. Servicekonton (konton som används för att köra systemen)
4. Verksamhetssystem - prioritetsordning:

  • Viva, Treserva
  • Heroma
  • Ekonomisystem
  • Övriga verksamhetssystem

Parallellt läggs fokus på att få igång komponenter som löser inloggningen till andra system, att skrivarna kommer igång då många kört manuellt läge under en period, samt att lösa mindre frågor som uppstår löpande.

– Jag förstår att var och en är beroende av sina specifika verktyg för att kunna göra sitt jobb, och att det blir stressande när man inte har optimala förutsättningar för detta utan kanske behöver fortsätta att använda alternativa arbetssätt under en tid. Men i just det läget vi är i nu behöver vi se till helheten och prioritera det mest samhällsviktiga. Varje kontor och bolag har egna utmaningar att möta, men vi samverkar via krisledningsstaben och jag är väldigt imponerad av det fina arbete som utförs, säger Anna Selander.

I och med att processen är komplex och många system även hänger ihop med eller kan påverka varandra, i kombination med de säkerhetshöjande åtgärderna, är det svårt att lämna en prognos för när specifika digitala verktyg kan tas i bruk, eller när allting åter kan vara i drift. Uppdaterad information kommer dock löpande att publiceras på kommunens hemsida.

Här kan du se en illustration över arbetsgången Pdf, 22.6 kB.

Krisstaben är fortsatt aktiverad och arbetar övergripande med att samla in lägesbilder från samtliga kontor och bolag, och utifrån det identifiera behov för att kunna stötta upp i de fall det efterfrågas.

Det finns samlad information och tidigare publicerade nyheter om IT-incidenten på ett och samma ställe på norrkoping.se.

Du hittar all information genom att klicka här