Välbesökt besöksnäringsmöte

Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl inledde mötet. FOTO: Norrköpings kommun

Publicerad

När näringslivsavdelningen tillsammans med det politiska styret bjöd in till möte och workshop på tisdagen var gensvaret stort- 86 personer deltog för fortsatt dialog kring hur besöksnäringen ska stärkas i Norrköping. Näringslivsrepresentanter, kommunala tjänstemän och politiker närvarade.

Mötets syfte var att diskutera hur man möter nya möjligheter och utmaningar i en föränderlig omvärld där människors beteende skiftar och hur en framtida besöksnäringsorganisation skulle kunna formas.

Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl inledde och berättade om betydelsen av besöksnäringen i Norrköping och dess roll i det nya politiska programmet, som innehåller ett antal viktiga punkter gällande den lokala utvecklingen.

Näringslivsavdelningens Christina Leinonen gav en snabb tillbakablick på det strategiska arbete som gjorts fram till nu och redogjorde också för delar av innehållet i den besöksnäringsstrategi som beslutades för 2 år sedan och som man jobbar utifrån.

Från Visit Swedens sida fanns Åsa Stengel Egrelius representerad och berättade om trender och konsumentbeteenden men också om hållbar besöksnäring, kopplat till de globala målen.

Vidare på förmiddagens agenda fick deltagarna ta del av exempel och arbetssätt från två kommuner i motsvarande storlek som Norrköping - Björn Fransson, chef destinationsutveckling och värdskap Örebrokompaniet, visade på hur de gått från turistbyrå till destinationsbolag och hur de arbetar med sina evenemang i samarbete med det lokala näringslivet. Johan Lind, turismchef Destination Jönköping, berättade om det stora ansvaret att ta hand om ett platsvarumärke och hur Dreamhack är ett av deras absolut största återkommande evenemang.

Mötet avslutades med en workshop där deltagarna fick diskutera kring frågor som ”Vilka möjligheter och utmaningar finns i Norrköping i tiden efter pandemin och hur påverkar det vår besöksnäring?”, och vad kommunen kan och bör göra när det kommer till frågan om den politiska ambitionen att återstarta bolaget Upplev Norrköping. Man fick också chansen att komma med förslag på hur näringslivet kan bidra i arbetet för en ännu starkare besöksnäring.

Resultatet från workshopen kommer användas som underlag i kommande arbete.

Andrea Hartmann Jovell modererade mötet och ledde deltagarna genom agendan.

På bilden: Andrea Hartmann Jovell, moderator, Björn Fransson , chef destinationsutveckling och värdskap Örebrokompaniet, Christina Leinonen, näringslivsavdelningen Norrköpings kommun och Sophia Jarl, kommunstyrelsens ordförande. FOTO: Norrköpings kommun.