Ljuraskolan spårar matens resa - från gård till gaffel

Under tisdagen den 6 december serverades eleverna på Ljuraskolan en speciell lunch bestående av spårbara köttbullar och potatis. På borden i matsalen fanns bordsryttare med en QR-kod som visade lunchens resa - från gård till gaffel.

På kartbilden kunde eleverna spåra köttbullen på tallriken ända tillbaka till den gård som grisen eller nötdjuret kom ifrån. I samband med den spårbara lunchen fick eleverna också vara med och delta i en skolutmaning där de bland annat fick gissa vad en köttbulle innehåller och hur den blir till. Fantasin flödade.

Projektet drivs av Norrköpings kommun som länge har haft en önskan om att bättre kunna redovisa ursprunget på den mat som serveras. Lösningen står företaget TracTechnology för som i sitt unika system kombinerar livsmedelskunskap med teknik, vilket gör det möjligt att spåra ursprunget av livsmedel med hjälp av en QR-kod.

- Det här är en lösning som skapar större medvetenhet kring ursprung och framöver även klimatpåverkan vilka är viktiga hållbarhetsmål inom kommunen, säger Ingrid Kalm, kostchef i Norrköpings kommun.

Genom att uppmärksamma och redogöra för ursprunget av livsmedel hoppas kommunen på mer närproducerad mat framöver.

Från vänster i bild: Susanne Vilhelmsson, Stefan Malm, Ingrid Kalm, Andreas Nylander, Elisabet Marklund och Marika Brusell Kurtson.