Bättre och mänskligare stöd för utsatta

Publicerad

Att få en lägenhet när du varit hemlös och missbrukat i många år kan verka för bra för att vara sant. Men med ”Bostad först” väcks ett hopp hos många utsatta Norrköpingsbor.

- Det här gör skillnad på riktigt, samhällets stöd blir mycket bättre, konstaterar Frida Karlsson, enhetschef Bostad först.

Frida Karlsson, enhetschef Bostad först

Frida Karlsson, enhetschef Bostad först

  • Frida berättar hur hjälpen för någon med missbruk och utan hem såg ut tidigare. Du kunde få tak över huvudet för natten eller ett något mer permanent boende. Ville du vidare i boendetrappan så var du tvungen att vara helt nykter, drogfri och genomgå behandling.

  • - Det var få som kom vidare i boendetrappan, och den som gjorde det riskerade att falla långt och hårt vid minsta lilla snedsteg. Detta innebar stor risk för att du cementerades fast i systemet, berättar Frida.

  • Boendetrappan som koncept fungerade inte bra, vilket också Socialstyrelsen har kommit fram till nyligen. Nu har socialkontoret lämnat konceptet och har ett nytt förhållningssätt.

  • – Vi har ställt om till en mänskligare socialtjänst. Vi jobbar mer för att öka den egna självständigheten, och inte så mycket med att kontrollera och fostra längre, förklarar Frida.

  • Genom socialkontorets ”Bostad först” kan du som varit hemlös länge och haft en långvarig missbruks- och beroendeproblematik erbjudas en lägenhet i ett vanligt hyreshus. Det ställs inte några krav på nykterhet, drogfrihet eller att du ska genomgå en behandling. Du får stöd av ett team för att du ska kunna få ett gott liv, må bra och klara av att bo i din lägenhet.
  •  
  • – Vi ser att genom ”Bostad först” och det nya förhållningssättet så motverkar vi stigmatiseringen av utsatta människor. Det är ett viktigt värde för oss, avslutar Frida.