Norrköpings kommun har lämnat stabsläget

Publicerad

Arbetet med att återställa kommunens IT-miljö fortsätter och många av de centrala verksamhetssystemen är i drift igen. Det allvarligaste läget är passerat och stabsläget har återkallats.

Det var fredagen den 2 december som kommunen gick upp i stabsläge på grund av det allvarliga intrång som pågick i kommunens IT-miljö. Sedan dess har ett intensivt arbete följt för att säkra kommunens system och verksamheter. Efter ett planerat driftavbrott natten mellan den 5 och 6 december, fick kommunen återigen kontroll över sin IT-miljö, och kunde kasta ut de angripare som tagit sig in. Den senaste veckan har arbetet fokuserat på att återskapa och höja säkerhetsnivån i systemen.

– Det är ett enormt arbete som genomförs för att säkra vår IT-miljö, och jag vill skicka ett stort tack till medarbetare som jobbar direkt med incidenten, men också till alla medarbetare som tagit krisen på allvar, och har tålamod när allt inte fungerar som det ska, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Krisarbetet i den centrala krisledningen har letts av Anna Selander, tillförordnad kommundirektör.

– Det är en lättnad att den akuta fasen är förbi, det har varit turbulenta och intensiva två veckor. Även om vi lämnar stabsläget fortsätter vi att kartlägga och utreda IT-incidenten och kommer att återkomma med mer information och transparens när vi har hela bilden klar för oss, säger Anna Selander.