Tillståndet att bedriva förskolor för den enskilda huvudmannen Språk och Kultur Norrköping AB återkallas på nytt

Publicerad

Utbildningsnämnden i Norrköpings kommun har efter en ny prövning återigen beslutat att återkalla tillståndet för huvudmannen att bedriva förskola vid Ljusets förskolor. Beslutet grundar sig på att huvudmannen fortsatt inte uppfyller kraven för att bedriva förskolor enligt skollagen.

I april 2022 beslutade utbildningsnämnden i Norrköpings kommun att återkalla tillståndet att bedriva förskola för huvudmannen vid Ljusets förskolor. Beslutet fattades utifrån att huvudmannen - Språk och Kultur Norrköping AB - inte uppfyllde kraven för att bedriva förskolor enligt skollagen. Beslutet om återkallat tillstånd överklagades av huvudmannen i förvaltningsrätten, vilket ledde till att ärendet gick tillbaka till utbildningsnämnden.

Eftersom åtgärder vidtagits i form av att hela styrelsen bytts ut i bolaget Språk och Kultur Norrköping, genomfördes en ny prövning av utbildningsnämnden. Den 14 december 2022 fattade utbildningsnämnden dock ett nytt beslut om återkallande, då den fortsatta utredningen visat att det finns en grundläggande brist i huvudmannens vilja eller förmåga att utse styrelseledamöter som över tid agerar i enlighet med skollagens krav.

– Utredningen har visat att den nya styrelsen heller inte uppfyller kraven gällande insikt, ekonomiska förutsättningar och lämplighet. Utifrån det har beslut tagits om att de inte får fortsatt tillstånd att bedriva verksamhet. Vi har förståelse för att beslutet kommer att skapa besvikelse hos de som berörs, skollagen är dock det som måste styra gällande samtliga beslut som fattas i den här typen av frågor, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande för utbildningsnämnden.

Det nya beslutet innebär att Förskolan Ljuset Norra och Förskolan Ljuset Söder kommer att stänga den 27 februari 2023. De omkring 40 barn som berörs erbjuds plats på kommunala förskolor.

– Alla berörda vårdnadshavare kommer både att få information om kommunens förskolor, och hur man ansöker om plats. Vi följer våra rutiner kring placering och är måna om att både barn och vårdnadshavare ska få ett bra mottagande och känna sig välkomna, säger Mikael Wallström, biträdande utbildningsdirektör.

Fakta

Utbildningsnämnden är tillsynsmyndighet för fristående förskolor i Norrköpings kommun. I tillsynsansvaret ingår att granska att även fristående huvudmän bedriver utbildning enligt skollagen. En regelbunden tillsyn som genomfördes under hösten 2021 låg till grund för det första beslutet som togs av utbildningsnämnden i april 2022.