Bristande montage orsakade att värmepanel rasade ner

Publicerad

Värmepanelerna i innertaket i Bråvallahallen är felaktigt monterade. Det är orsaken till incidenten i fredags.

Det visar den utredning som kommunen tillsatt under veckan. Utredningen visar att montaget är bristfälligt vilket gjort att fästena lossnat och en av panelerna rasat ner. Lyckligtvis kom ingen person till skada vid incidenten.

Värmepanelerna monterades i samband med att Bråvallahallen renoverades för tre år sedan. Att montera i taket görs inte sällan i just idrottshallar då hallarna ofta är smala och vanliga element inte kan fästas längs väggarna på grund av risk för personskador. Montaget utfördes av en av Norrköpings kommun upphandlade entreprenörer som kommunen anlitat under många år.

Under veckan har kommunens alla idrottshallar inspekterats för att se om det finns liknande tekniska lösningar. Undersökningen visar att det finns liknande och bristfälliga montage i Hagebyhallen och Sporthallen. Hallarna har stängts av och kommer att åtgärdas för att uppfylla säkerhetskraven.

  • – Vi har under veckan anlitat en konstruktör som har i uppdrag att hitta lösningar för att fästa panelerna på ett säkert sätt i dessa hallar. Därefter kommer vi att skyndsamt utföra åtgärderna, då vi vet att det här är viktiga lokaler för skolor och föreningar, säger Kenneth Holmberg, säkerhetsstrateg vid samhällsbyggnadskontoret.


Tidigare artiklar:

Hagebyhallen avstängd resten av veckan - Norrkoping

Utredning av Bråvallahallen inledd - Norrkoping