Framtidens innovativa boende formas i Björkalund

Publicerad
skiss med bostadshus i miljö

Med större sammanhållna och omsorgsfullt bearbetade volymer som är väl avvägt inplacerade på tomten, möter Boroboro omgivningen på ett hänsynsfullt sätt mot Holmtorpsvägens mer offentliga karaktär.

Solceller på taket, en skjutbar innervägg för flexibelt boende och stort fokus på återbruk av byggmaterial – där har du det vinnande bidraget Boroboro i tävlingen ”Framtidens innovativa boende, Björkalund”.

Det är arkitektkontoret Spridd AB som kammar hem markanvisningstävlingen för kvarteret Amfiteatern i Björkalund. Norrköpings kommun utmanade deltagarna i tävlingen att designa bostäder som kan byggas hållbart, energieffektivt samt med hög arkitektonisk kvalité och utvecklingsbarhet. Kriterierna som bedömts är energianvändning, klimatavtryck, överkomlig hyra, social hållbarhet, arkitektonisk kvalitet, innovationer, cirkulära processer och utvecklingsbarhet.

I tävlingen har fyra bidrag bedömts som alla varit mycket ambitiösa och i varierande grad svarat mot tävlingskriterierna. Ett viktigt mål är att bostäderna ska klara 40 procents lägre CO2-utsläpp jämfört med medianen för flerbostadshus och det klarar alla bidragen. Det vinnande bidraget Boroboro särskiljer sig enligt juryns utlåtande: ”Förslaget uppvisar mycket stora värden i boendekvalitet, som en del av social hållbarhet och flexibilitet/utvecklingsbarhet - i varje enskild bostad. Det är effektiva och smarta lägenheter”.

  • – Vi är stolta över att kunna stimulera innovativa lösningar för att möta hållbarhetskraven i arkitektur och byggande. När Norrköping växer behöver kommunen vara en drivande aktör i en lokal omställning till ett hållbart byggande, säger Reidar Svedahl, (L) ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

  • De andra bidragen i tävlingen som bedömts av juryn är Rationellt och kärleksfullt (ritat av Resona Utveckling och FOJAB arkitekter), Strå till stacken (ETC Bygg och Kaminsky Arkitektur) samt Tillsammans (ED Gruppen, Självförsörjande Hus och ARQLY).

– Tävlingen visar helt enkelt att det går att rita och bygga klimatsmarta, socialt hållbara och innovativa bostäder till ungefär samma hyreskostnad som vanliga bostäder, säger Martin Heidesjö, stadsbyggnadsstrateg inom Norrköpings kommun och juryns ordförande.

Norrköpings kommun bjöd i april 2022 in till markanvisningstävling för innovativa bostäder inom kvarteret Amfiteatern i stadsdelen Björkalund, Norrköping. Tävlingen är delfinansierad av Vinnova och har arrangerats i samarbete med Sveriges Arkitekter, Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad.

Länk till juryns utlåtande Pdf, 2.6 MB.

vy över innergård med lummig miljö och husfasad

De tre större huskropparna omsluter gården mot tre håll för en avskild gårdsmiljö. Med solceller på taken kan husen producera mer energi än vad som förbrukas.