Upphandlingen av nytt verksamhetssystem till vård- och omsorgskontoret är nu färdig

Publicerad

Under 2021 påbörjades förberedelser inför upphandling av nytt verksamhetssystem för bland annat dokumentation, avvikelser och debitering avseende insatser enligt SoL, LSS och HSL. Det verksamhetssystem som idag används för detta är Treserva.

Vård- och omsorgsnämnden har fattat ett beslut att tilldela kontraktet till Pulsen Omsorg AB och deras system Combine. Ambitionen är att det nya systemet ska vara klart att tas i bruk i februari 2024.

Combine är det verksamhetssystem som enligt upphandlingens uppsatta kriterier hade bäst förhållande mellan pris och kvalité. Det är också det system som sammanlagt fick högst poäng av bedömningsgruppen som har bestått av representanter från vård- och omsorgskontorets olika verksamheter.

– Till det sista steget i upphandlingen hade vi fem leverantörer med oss. Det känns väldigt positivt att det system som bedömdes som bäst av verksamheternas representanter också var det som vann upphandlingen, säger Helen Franzén, projektledare.

Vilka är Pulsen Omsorg?

Pulsen Omsorg AB är ett svenskt företag och verksamhetssystemet Combine utvecklades tillsammans med svenska kommuner och lanserades år 2011. De har cirka 75 kommuner som kunder, Västerås stad och Jönköpings kommun är kunder som är liknande Norrköpings invånarantal.

Pulsen Omsorg beskriver sitt verksamhetssystem så här:
Combine verksamhetssystem är ett heltäckande, sammanhållet system som stödjer alla processer inom kommunal välfärdsomsorg samt ger stöd för att hantera uppdrag för privata vårdgivare och utförare som genomför uppdrag för landets kommuner.

Combine tillhandahåller ett välutvecklat processtöd för strukturerad dokumentation och klassifikationer enligt nationella riktlinjer och föreskrifter för handläggning och verkställighet inom socialtjänstens alla verksamheter, LSS-verksamhet samt Hälso- och sjukvård.

Vad händer nu?

Vård- och omsorgskontoret kommer inom kort att träffa Pulsen för att tillsammans med dem planera hur införandet av det nya verksamhetssystemet ska gå till. För att införandet ska bli så bra som möjligt kommer olika arbetsgrupper med representanter från berörda delar av vård- och omsorgskontoret att skapas.

– Vi har nu en spännande och intensiv period framför oss. För oss i projektet är det viktigt att involvera de dagliga användarna av systemet när införandet ska planeras så att de kunskaper, behov och erfarenheter som finns tas tillvara, säger Helen Franzén.