Välkommen att gå, cykla och åka längs hela Östra Promenaden

Publicerad
Östra Promenaden


I augusti 2021 inleddes arbetet med att förnya och rädda Östra Promenaden för framtida generationer genom att de gamla träden togs ner. 190 nya träd har sedan dess ersatt de 162 gamla. Efter att ha varit helt eller delvis avstängd sedan dess kommer nu byggstaketet tas bort och vi kan återigen gå, cykla och åka längs hela Östra Promenaden.

Tisdagen den 20 december, Östra Promenaden/Sjötullsgatan, klockan 11:00 bjuder vi in till glögg och pepparkakor och öppnandet av Östra Promenaden för alla trafikslag.

Den tredje delen av fyra är nu klar i arbetet med att förnya Östra Promenaden.
Det innebär att Promenaden återigen är öppen hela vägen mellan Sjötullsgatan och
Södra Promenaden för alla trafikslag. Det vill vi gärna fira tillsammans med dig.

Arbetet med den sista delen fortsätter under våren 2023. Det som är kvar är två torgytor vid Skolgatan och S:t Persgatan där konsten ”Utsikt inifrån ett träd” ska iordningställas. Förgårdsmarken invid två kvarter, vid Djäkneparksskolan och Malmska skolan, återstår också att göra klar med planteringar och vistelseytor.

Vi som jobbar i projektet finns på plats och kan svara på frågor.
Glögg och pepparkakor kommer finnas på flera platser i Östra Promenaden

Vi förnyar Östra Promenaden - mer plats för träd och människor