Ett hem för alla, även för dig med missbruk

Publicerad

Det sociala engagemanget genomsyrar hela Hyresbostäders organisation med sin ambition att kunna erbjuda ett hem för alla. När Norrköpings kommun började erbjuda lägenheter och stöd till dig som varit hemlös och missbrukat i många år var Hyresbostäder med från start.

Torbjörn Lennström, Hyresbostäder

Torbjörn Lennström, Hyresbostäder

Genom socialkontorets ”Bostad först” kan du som varit hemlös länge och haft en långvarig missbruks- och beroendeproblematik erbjudas en lägenhet i ett vanligt hyreshus. Det ställs inte några krav på nykterhet, drogfrihet eller att du ska genomgå en behandling. Du får stöd av ett team för att du ska kunna få ett gott liv, må bra och klara av att bo i din lägenhet.

Socialkontoret hade inte kunnat införa ”Bostad först” utan en hyresvärd som var villig att ta emot de nya hyresgästerna. Sedan lång tid tillbaka fanns redan ett tätt samarbete mellan socialkontoret och Hyresbostäder i deras gemensamma frågor.

– Jag minns det som en halleluja-stämning när vi på Hyresbostäder fick en utbildningsdag om ”Bostad först”. Vi förstod att det här var en metod som verkligen skulle göra skillnad för både enskilda personer och Norrköping som stad, berättar Torbjörn Lennström, bokonsulent på Hyresbostäder.

Hyresbostäder har nästan 10 000 lägenheter och runt 25 000 norrköpingsbor som bor hos dem. Torbjörn menar att personer med missbruksproblematik därför redan finns bland deras hyresgäster. Att låta någon som varit hemlös i många år flytta in bedömer han som ganska riskfritt och något de är rustade för att ta emot.

– Du är ju motiverad att göra en förändring i ditt liv när du äntligen får en bostad, och du får jättebra hjälp från socialkontoret. Visst, vi är medvetna om att det kan uppstå situationer att hantera, men det kan det göra med alla våra hyresgäster. Skillnaden är att vi har en bättre förutsättningar genom ”Bostad först”, säger Torbjörn.

Att grannar skulle bli oroliga eller reagera negativt är mycket ovanligt. När du får en lägenhet genom ”Bostad först” är det bara hyresvärden som vet om det.

– Grannarna kanske ser att du är kantstött av ett hårt liv, men när ni bekantar er mer så upptäcker ju grannarna förstås att du är schysst och trevlig, säger Torbjörn.