LuMiNk Akademin växlar upp

Möte mellan mentorer och elever, fyra unga personer sitter och pratar
Publicerad

Under fem år har Norrköpingselever i årskurs 8 och 9 fått chansen att regelbundet möta och få stöd av studenter från Linköpings Universitet. Målet har varit att motivera eleverna i sitt lärande och inspirera fler till högre studier, och allting pekar på att man lyckats. Nu vill projektet skala upp för att fler elever ska få samma möjlighet.

LuMiNk är ett samverkansprojekt mellan Norrköpings kommun, Mirum Galleria och Linköpings Universitet. Projektet startades 2015 och modellen bygger på att elever från årskurs 8 och 9 på Klingsborgsskolan* varje vecka får träffa mentorer i form av studenter från Linköpings Universitet. Mötena sker på Mirum Galleria. Alla elever är välkomna men fokus ligger framför allt på att stötta elever från hem där man inte haft som tradition att studera vidare.

– Under de här åren har vi sett vilken skillnad LuMiNk gör, både gällande elevernas självkänsla och deras framtidstro. Elevernas närvaro och prestationer i skolan har också påverkats positivt. För många elever har detta även blivit en ögonöppnare gällande framtida studie- och yrkesmöjligheter, säger Kajsa Andersson Lundblad, forsknings- och utvecklingschef inom utbildningskontoret i Norrköpings kommun, samt ledamot i LuMiNks styrgrupp.

Fler väljer högskoleförberedande program

Under mötena på Mirum Galleria gör eleverna läxor, pluggar inför prov och får även hjälp av studenterna med andra aspekter av skolarbetet, som till exempel planering. Enligt en utvärdering av projektet som genomfördes 2018 har de elever som deltagit i LuMiNk högre betyg i ämnena engelska, SO, NO samt svenska som andraspråk. De väljer även högskoleförberedande program på gymnasiet i dubbelt så hög grad jämfört med en kontrollgrupp.

– Stödet med läxläsning är jätteviktigt, men kanske än mer viktigt är det sociala. Många av de elever som deltar saknar studietradition – genom LuMiNk träffar de förebilder som dels hjälper dem med skolarbetet, och dessutom stärker deras självbild och självkänsla och ger dem möjligheten att få en inblick i hur studentlivet fungerar. Allt detta bidrar till att stärka våra elevers känsla av att de kan styra sin egen framtid. Miljön är också viktig – att signalera att studier och utbildning är så mycket mer än det fyrkantiga klassrummet, säger Martin Karlsson, förstelärare på Klingsborgsskolan och ledamot i LuMiNks styrgrupp.

– Förbättrade skolresultat är Norrköpings viktigaste utmaning och här ser vi en verksamhet som når ända fram i det arbetet. LuMiNk handlar om att övertyga elever, och även andra, om att alla kan lyckas om de får rätt förutsättningar. Den utvärdering som gjorts visar också helt i linje med det, att projektet leder till att fler får modet att satsa på högre utbildning. Detta är en verksamhet inom kommunen som jag är väldigt stolt och glad över, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vill växa och nå ännu längre

I projektet ingår även studiebesök på Campus Norrköping och på Campus Valla i Linköping tillsammans med mentorerna, inspirationsföreläsningar, gemensamma besök på gymnasiemässan och samtal kring gymnasievalet. Hittills har omkring 300 elever fått ta del av LuMiNk, som har växt för varje år som gått – och nu vill man ta projektet vidare. Dels för att kunna fortsätta ta emot alla som är intresserade, och dels för att även kunna föra ut projektet till andra skolor.

– Flera skolor i Norrköping har visat intresse och vi vill gärna att deras elever ska få samma möjlighet, då vi vet vilken positiv inverkan arbetet inom LuMiNk har, säger Kajsa Andersson Lundblad. På sikt vill vi även kunna paketera konceptet och bredda verksamheten nationellt.

– Det här projektet har otroligt stora möjligheter om vi kan finna vägar att låta det växa. Förhoppningen är bland annat att vi ska kunna hitta fler samarbetspartners, som kanske kan vara intresserade av att vara delaktiga i LuMiNk på liknande sätt som man kan vilja stötta olika verksamheter inom föreningslivet, säger Martin Karlsson.

Här kan du läsa mer om LuMiNk