Utdelning av lindarna från Östra promenaden


Träden på Östra promenaden är nu nedtagna för att förnya promenaderna för framtida generationer. Nu ges föreningar, skolor och allmänhet möjlighet att hämta en bit träd från Östra promenaden.

– På så sätt lever Östra promenadens gamla lindar vidare på fler platser.Lind-trä är ett bra träslag att slöjda och tälja i. Det går också utmärkt att använda till att göra ett eget insektshotell eller som byggmaterial i en koja, säger landskapsarkitekt Carolina Olsson.

Förutom att föreningar, skolor och allmänhet nu ges möjligheten att hämta en bit av lindarna så kommer de nedtagna träden i Östra promenaden att användas på olika sätt och leva vidare i Norrköping.

  • Som död ved för insekter och fåglar med flera i våra reservat, naturområden och parker (liggande och resta stammar, ekoxekomposter och faunadepåer )
  • Som inslag i våra parker i form av till exempel möbler, lekskulpturer eller inramning.
  • 20 stammar kommer att byggas upp som ett lindmonument i anslutning till Östra promenaden.
  • Som flis runt de nya träden som planteras i Östra promenaden.
  •  

Den som vill ha en bit av en lind från Östra promenaden är välkommen att hämta vid Norra promenaden (se karta) den 13 september klockan 12.00-13.30 eller 17.30-19.00. Det går bra att komma med cykel eller bil.

För att förhindra smittspridning under den pågående pandemin hjälps vi åt att hålla avstånd till varandra och att följa rådande rekommendationer.