Rekommendation om vaccination av barn från 12 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Folkhälsomyndighetens beslut vilar på bedömningen att fördelarna med vaccination för barnens del är större än nackdelarna.

Den nya rekommendationen innebär att barn mellan 12 och 15 år nu kan få skydd mor sjukdomen covid-19.

– Detta är en komplex fråga där vår bedömning utgår ifrån barnperspektivet. Sammantaget bedömer vi att vinsten för barnens del överväger, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör till myndighetens hemsida.

Här kan du läsa nyheten hos Folkhälsomyndigheten