Gymnasiemässan blir en fysisk mässa

Publicerad

Mot bakgrund av att restriktionerna lättar efter den 29 september har ett nytt beslut om årets gymnasiemässa i Norrköping tagits. Det blir en fysisk mässa, istället för en digital variant som man först planerade för.

Under mässan har elever och vårdnadshavare möjlighet att ta del av viktig och spännande information från gymnasieskolor inför gymnasievalet.

─ Gymnasiemässan är ett viktigt och bra tillfälle för elever att skaffa sig information inför gymnasievalet. Det känns bra att vi kan erbjuda en fysisk mässa. Arrangemanget kommer att anpassas för att minska trängsel så mycket som möjligt, säger Claes Göransson verksamhetschef för gymnasiet i Norrköping.

Mässan äger rum lördagen den 13 november kl. 9.00-16.00 på Stadium Arena i Norrköping.

Exempel på anpassningar som görs på mässan

 • In- och utgångar på mässan anpassas för att minska trängsel
 • Det finns värdar på plats som håller koll på flöden av besökare
 • Enbart elever i årskurs 9 har möjlighet att besöka mässan
 • Endast en vårdnadshavare per elev har möjlighet att besöka mässan
 • Öppettiderna förlängs med två timmar, till kl. 09.00-16.00
 • Högstadieskolorna i de deltagande kommunerna kommer få tilldelade besökstider under dagen, då eleverna har möjlighet att besöka mässan. Detta för att på så sätt kunna minska trängsel och undvika att alla besökare kommer samtidigt. Eleverna kommer att få information om vilken besökstid respektive skola har.
 • Utrymmet mellan montrar ökas så mycket som möjligt i och med att mässan arrangeras i en större lokal än tidigare.

Elever som av olika skäl inte kan besöka mässan den 13 november har möjlighet att ta del av information från skolorna i andra format och kanaler.

 • Information om program på skolornas webbsidor
 • Presentationer om skolor på respektive skolans webbsida
 • Filmer där elever berättar om utbildningar
 • Öppna hus där elever i årskurs 9 har möjlighet att besöka gymnasieskolor
 • Prova på-dagar där elever i årskurs 9 bjuds in att vara med under en dag i skolan

Gymnasiemässan arrangeras av Norrköpings, Söderköpings, Finspångs och Valdemarsviks kommuner.