Många restriktioner hävs: Detta gäller från 29 september

Den 29 september hävs de flesta coronarestriktioner. Pandemin pågår dock fortfarande och det är fortfarande viktigt att vaccinera sig om man har möjlighet till det och att stanna hemma om man har symptom.

De nationella råd som fortsätter att gälla efter 29 september är:

  • Vaccinera dig när du blir erbjuden
  • Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör hålla avstånd till andra människor och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre
  • Fortsätt att tvätta händerna ofta och noggrant
  • Stanna hemma om du är sjuk och gå och testa dig. I Östergötland är provtagning möjlig för alla från 13 år och uppåt med symtom. Provtagning för covid-19 i Östergötland på 1177.se

Läs mer på folkhälsomyndighetens sida.