Lennings sjukhem

Lennings sjukhem.

Samråd för detaljplan vid Lennings sjukhem

Publicerad

Längs med Linköpingsvägen ligger Lennings sjukhem omgiven av Lenningska parken. Strax intill har byggnader rivits där delar Ebersteinska gymnasiet tidigare hade verksamhet. Här planeras en ny grundskola att byggas.

Under perioden 15 november 2021 till 10 januari 2022 är detaljplanen för Kneipen 1:1 och Bollen 5 på samråd. Syftet med detaljplanen är bland annat att:

  • Tillåta flera typer av verksamheter i det gamla sjukhemmet, till exempel kan det bli kontor eller skollokaler här.
  • Förlänga Lennings gata så att den ansluter till Linköpingsvägen. På så sätt blir det enklare att ta sig till den nya skolan samtidigt om trafiken i hela området fördelas på flera gator.
  • Göra en mindre justering av bestämmelserna som gör att den nya grundskolan kan byggas närmare Linköpingsvägen.
  • Skydda den kulturhistoriskt viktiga miljön för både Lennings sjukhem och Lenningska parken.

Under samrådstiden kan du lämna synpunkter kring planförslaget. Vill du veta mer om planerna är du välkommen på ett digitalt samrådsmöte onsdagen den 24 november klockan 18.00.


På detaljplanens webbsida kan du ta del av alla handlingar och få mer information kring samrådet.

Kneippen 1:1 och Bollen 5 (Lenningska parken), Kneippen - Norrkoping

Lenningska parken uppifrån. Fotbollsarenan syns till höger i bild. Till vänster i bild finns den avrivna tomten där en ny grundskola ska byggas. I mitten ligger Lennings sjukhem och parken.

Klicka på bilden för att se den i större format.