Testning för covid-19 rekommenderas för alla med symtom

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera regionerna att erbjuda testning av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Det oavsett om man är vaccinerad eller inte

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer utan symtom testas när någon i hushållet insjuknar i covid-19.
  • Rekommendationen att testa sig vid symtom gäller oavsett om man är vaccinerad eller inte, men personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret är undantagna.

Orsaken till ändrade rekommendationen är en ökad smittspridning i många länder i Europa och Folkhälsomyndighetens scenarier pekar mot en trolig ökning även i Sverige de kommande veckorna. Några regioner har redan en ökad smittspridning.

Läs hela nyheten hos Folkhälsomyndigheten.