Trafikstrategin ställs nu ut för granskning!

Publicerad

Nu är kommunens trafikstrategi ute för granskning. Trafikstrategin handlar om att långsiktigt planera för gång, cykel, kollektivtrafik, bil och gods i vår kommun. Att trafikstrategin är ute för granskning betyder att du har möjlighet att tycka till.

Under våren 2021 var kommunens trafikstrategi ute på samråd och det kom in en hel del synpunkter. Synpunkterna som kom in presenteras i en samrådsredogörelse, där går det också att läsa hur varje synpunkt har hanterats vidare.

Under hösten har vi gjort ändringar i trafikstrategin utifrån de synpunkter som kommit in. Nu finns ett nytt förslag ute för granskning.

Du kan se det nya förlaget och se mer information om trafikstrategin här på vår webbplats.

Vad betyder det att trafikstrategin är ute på granskning?

Granskning betyder att allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget och de ändringar som har gjorts sedan samrådet.

Vill du lämna en synpunkt så kan du göra det här på vår webb.

Granskningsperioden pågår från den 18 november till och med den 18 januari, så in och lämna din synpunkt redan idag.

Vill du träffa oss?

Vi kommer att stå i Linden den 11 december mellan klockan 10.00-13.00. Då har du chansen att ställa frågor till oss som arbetat med att ta fram trafikstrategin.