Landshövdingen i möte med Norrköpings kommun och besöksnäringen

Landshövding Carl Fredrik Graf förevigar mötet med Norrköpings kommun och representanter från besöksnäringen. FOTO: Norrköpings kommun

Publicerad

Landshövding Carl Fredrik Graf träffade under tisdagen kommunens representanter och näringsidkare inom besöksnäringen för att diskutera utvecklingsmöjligheter och fokusområdena internationalisering och hållbarhet.

För ett år sedan fattades ett beslut i kommunfullmäktige om ett inriktningsdokument för besöksnäringen. Inriktningsdokumentet är framtaget i nära samverkan med företag och representanter verksamma inom besöksnäringen.

Under tisdagens möte gavs möjlighet att diskutera och fördjupa sig inom internationalisering och utländsk turism samt hållbarhet i besöksnäringen.

Malin Thunborg på Region Östergötland med ansvar för enheten Tillväxt deltog och bidrog med diskussioner om vilka utländska turister som vi i Östergötland tillsammans har lättast att attrahera. Starka generatorer inom besöksnäringen i Östergötland är bland annat Kolmårdens Djurpark och Göta kanal och hur vi alla kan hjälpas åt och samverka kring den attraktion som dessa upplevelser skapar var frågor på agendan.

Målet i inriktningsdokumentet är

- Öka antalet kommersiella gästnätter

- Öka antalet utländska gästnätter

- Öka antalet anställda inom besöksnäringen

Onsdag 1 december genomförs en workshop som leds av näringslivsavdelningen inom kommunen för att ta fram en ny handlingsplan för 2022.

Inriktningsdokument besöksnäring