15 nya villatomter i Skärblacka

Publicerad

I centralt läge i Skärblacka, vid Kullerstads villasamhälle, planeras 15 nya villatomter. Tomterna kommer att säljas via mäklare när den nya vägen är klar våren 2023.

Just nu planeras detaljerna kring vägutbyggnaden och byggstart för vägen planeras till slutet av sommaren 2022.

- Vi kommer att bredda Hagnerydsvägen och bygga en ny lokalgata, samt en gång- och cykelväg som ansluter mot Brantvägen, berättar Maria Olsson, projektledare på Norrköpings kommun. Utöver det byggs även en damm för dagvattenhanteringen.

I området finns även en större tomt som passar för småhus, parhus, radhus eller kedjehus. En markanvisningstävling planeras under hösten 2022 för att välja ut vilket företag som kommer att få bygga.

Mer information om projektet finns här.