Viktigt steg på vägen mot nya cykelbanor i Skärblacka

Tekniska nämnden har fattat beslut om att skriva på en avsiktsförklaring tillsammans med Trafikverket om en utbyggnad av gång och cykelvägar i Skärblacka. Avsikten är att utbyggnaden ska medfinansieras mellan parterna och att genomförandet ska ske i samverkan.

– Avsiktsförklaringen innebär att vi tar ett kliv framåt i arbetet med att bygga ut gång- och cykelvägarna i och kring Skärblacka. Syftet är att Norrköpings kommun och Trafikverket nu gemensamt ska ta fram ett medfinansieringsavtal för att kunna genomföra det som finns med i avsiktsförklaringen, säger tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson (C). 

Norrköpings kommun har sedan flera år tillbaka jobbat för att trafiksäkerheten genom Skärblacka ska förbättras. Utredningar har konstaterat att en satsning på byggnation av en gång- och cykelväg mellan Skärblacka centrum och sjön Mårn är samhällsekonomiskt lönsam. Projekten vid Skärblacka är nu högst prioriterade av alla kommande gång- och cykelåtgärder i länet och i länsplan för transportinfrastruktur i Östergötland 2022-2033. Trafikverkes avsikt är därför att genomföra projekten ihop med kommunen.

  • – Den fyller också ett behov för landet runt omkring med en trygg och säker förbindelse till Skärblacka. De utredningar som utförts visar också på ett behov av att utveckla gång- och cykelvägarna i anslutning till Bergslagsvägen och Stationsvägen, säger Johan Smedner, enhetschef för infrastruktur på Norrköpings kommun.
  •  

Nästa steg är nu att ett medfinansieringsavtal ska tecknas vilket planeras ske inom ett år. Det innebär att ekonomiska kalkyler och placeringen av de nya gång- och cykelbanorna konkretiseras. Norrköpings kommuns medfinansiering av projektet är 50 procent av totalkostnaden. Kommunen behöver nu göra en prioriteringsordning av de fyra delprojekten och tillse att budgetmedel finns när planerna ska förverkligas.