Hur vill du leka i Folkparken?

Publicerad

Vill du gunga bland djur och natur, åka rutschkana till toner och tivoli eller baka sandkakor vid hav och ström i Folkparkens nya lekmiljö? Snart kommer lekmiljön i Folkparken att rustas upp. Nu har du chansen att rösta på det tema du tycker att den nya lekmiljön ska ha!

Drönarfoto som visar Folkparkens lekmiljö

Dags att renovera lekmiljön i Folkparken

Folkparkens lekmiljö är en av de mest välbesökta lekplatserna i Norrköping. Lekmiljön har varit sliten länge men nu är det äntligen dags för förändring! Just nu genomförs en förstudie för att få koll på vilka behov och förutsättningar som finns på platsen. Vi vill också veta vilket tema Norrköpingsborna helst vill ha i den nya lekmiljön. För att kunna fundera vidare kring hur entréerna till lekmiljön kan förbättras är vi också nyfikna på hur besökare brukar komma till lekmiljön.

Gör din röst hörd!

För att se vilket tema Norrköpingsborna vill att den nya lekmiljön ska ha har vi skapat en enkät. I den är vi också nyfikna på hur du brukar ta dig till lekmiljön och om du har några särskilda önskemål som vi ska ta med oss.

Vi på kommunen är också ute och samlar in åsikter från elever på olika skolor nära parken. Alla tankar och idéer kommer att sammanställas och ge en inriktning inför kommande planering under 2022 och byggnation 2023 (om allt går enligt plan). Så gå in på vår enkät och gör din röst hörd!